Södertörns bedömningsstöd är resultatet av ett gemensamt arbete utfört av socialsekreterare, forskare, Södertörns högskola samt FoU Södertörn. Det har nu utvärderats med stöd av Socialstyrelsen. Se FoU-rapport 160/18 FoU Södertörn

Utöver utvärderingen presenterades Socialstyrelsen kommande kunskapsstöd. Ingrid Höjer föreläste om forskning om familjehemsplacerade barns umgänge. Ingrid Höjer 21 mars 2018