Fredag den 21 april 2017 till berättar vi vad vi gör på FoU Södertörn.

Klockan 13-00-14.45 riktar vi oss till anställda i FoU Södertörns ägarkommuner. Läs mer här.

Klockan 9.00 – 11.30 Obs! Inställt!