Resultaten från studien om Signs of Safety har presenterats. Inför en fullsatt konferens föreläste Francesca Östberg, fil.dr  och tidigare forskningsledare vid FoU Södertörn, nu universitetslektor vid Stockholms universitet, och Stefan Wiklund, docent vid Stockholms universitet, om erfarenheter och praktisk tillämpning av Signs of Safety i länet. Dagen som var mycket uppskattad varvades med presentation av studien och workshops. Rapporten kommer inom kort att läggas ut på vår hemsida.

FoU Södertörn har i samarbete med Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm studerat hur Signs of Safety används och vilka erfarenheter som finns i Stockholms län.