RFSU Stockholm och FoU Södertörn har startat ett projekt som riktar sig till familjehem med placerade ungdomar mellan 12-20 år.  Placerade ungdomar har oftare en sämre sexuell hälsa än andra i samma ålder.

Syftet med projektet är att ge kunskap och verktyg till familjehemmen att prata med de unga  om sex och stötta dem i frågor som exempelvis rätten till den egna kroppen, ömsesidighet och säkrare sex. Målet är att det ska öka placerade ungdomars sexuella hälsa.

Inom ramen för projektet kommer vi ta fram utbildningar till familjehemmen, ta fram informationsmaterial samt utveckla en digital plattform som samlar information, utbildningar och metoder.

Det här projektet utgår från de behov som finns hos familjehem och placerade ungdomar när det gäller sexualitet och sexuell hälsa. Vill du veta mer eller har du idéer?

Hör av dig till christina.sandahl@fou-sodertorn.se eller ellen.nordlund@rfsu.se

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.