Datum och tid

24-25 januari 2018 kl 08.30-16.00. Frukost serveras från kl 08.00.

Plats

Coor konferens, Västgötagatan 5, Stockholm.

Målgrupp

Handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Om kursen

BBIC grundutbildning ger en god kunskapsgrund om modellens innehåll och användning. Den omfattar tre heldagar, varav en av dessa är en instuderingsdag som tas ut i samråd med arbetsledaren, förslagsvis efter de genomförda utbildningsdagarna. Instuderingsfrågor delas ut vid utbildningstillfället.

Innehåll

  • Presentation av FoU Södertörn
  • Vad är BBIC?
  • BBIC-triangeln
  • Aktualisera, utreda och besluta
  • Utforma, genomföra och följa upp uppdrag

Utbildningen i BBIC är tänkt att starta en inlärningsprocess. Efter utbildningen behöver personalen använda BBIC i praktiken för att få fördjupade kunskaper.

Material

Deltagarna ska ha med sig ”Grundbok i BBIC” samt ”Metodstöd för BBIC” till grundutbildningen.

 

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Caroline Aspell, caroline.aspell@fou-sodertorn.se, om du vill försöka anmäla dig ändå.