Högintensiv utvärdering av delar av en socialpsykiatrisk enhet

Som led i en verksamhetsutveckling genomförde en enhet en översyn. Enheten gav FoU Södertörn i uppdrag att utvärdera delar av denna verksamhet.

Läs mer här.

Hur praktiknära forskning kan växa fram

Det började med en föreläsning för personal och vidare till en studie i en LSS-bostad som i sin tur ledde till en konferens.

Läs mer här.

Forskningscirkel vid en gruppbostad

Syftet med forskningscirkeln var att personalen skulle få möjlighet att reflektera över sitt eget arbete och vad som kännetecknar ett ”gott liv” för en person med funktionsnedsättningar som bor i en stödbostad.

Läs mer här.