FoU Södertörn har sedan 2011 haft boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som ett prioriterat område. Detta sammanfaller med att boendestöd sedan 2011 varit socialtjänstens vanligaste insats för personer med funktionsnedsättning under 65 år.

I flera FoU-rapporter är brukarna i fokus. De har intervjuats om sina erfarenheter av boendestöd och har berättat om hur boendestöd går till, vad som förmedlas, vem/vilka som är involverade samt tidens och platsens betydelse. I den senaste rapporten ”Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken” är boendestödjare och handläggare intervjuade. Rapporten beskriver den administrativa processen och avsikten med boendestöd.

Film om boendestöd

På kortare tid än två minuter får du en inblick i  boendestöd.

Läs FoU-rapporter om boendestöd

Boendestöd – ett socialt stöd i vardagen Gunnel Andersson. Rapport nr 153/17

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken. Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson. Rapport nr 152/17

Vardagsliv och samhällsstöd. En studie om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning. Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson. Rapport nr 132/14

Boendestöd Stockholm Södertörn Gotland Delrapport 1: Kartläggning. Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson. Rapport nr 119/13

Boendestöd Stockholm Södertörn Gotland Delrapport 2: Intervjuer. Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson, Åsa Bringlöv. Rapport nr 133/15

Socialt stöd i vardagen – boendestöd för människor med psykiska funktionshinder. Gunnel Andersson. Rapport nr 108/12

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom. Hjördis Gustafsson. Rapport nr 98/11