Läs FoU-rapporter om arbetssätt inom LSS-verksamheter

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter. Kristina Engwall & Hjördis Gustafsson. Rapport nr 147/16

Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS. Kortversion och arbetsmaterial. Susanne Larsson. Rapport nr 135/15

Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS. Susanne Larsson. Rapport nr 134/15

Genomförandeplan. Mål och mening. Rapporten. Susanne Larsson. Rapport nr 122/14