Funktionshinder och socialpsykiatri

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet funktionshinder och socialpsykiatri

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Utvecklingsledarnätverket inom området

Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet samlar utvecklings- och verksamhetsutvecklare från både myndighets- och utförarsidan. Nätverket träffas på FoU Södertörn tre till fyra gånger per år.

Läs mer

Projekt

 

Vad gör socialpsykiatrins brukare på dagarna?

FoU Södertörn kartlägger vilken typ av aktiviteter/arbete som kommunerna erbjuder socialpsykiatrins brukare som saknar såväl sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden som studiesammanhang.

Läs mer om projektet.

Filmer

På mindre än två minuter får du veta mer om: