Funktionshinder och socialpsykiatri

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet funktionshinder och socialpsykiatri

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

FoU Södertörn föreläser på Forum Carpe

Kan Kajsa som arbetar på ett LSS-boende låta Pelle som bor där bestämma över sin vardag? Hur kan Kajsa samtidigt ta ansvar för att Pelle inte far illa? Sådana frågor väcktes när FoU Södertörn samarbetade med ett LSS-boende. Samarbetet ledde vidare till en studie och en rapport. Den 23 november berättade Anette Österlund och Nina Nilsson från ett LSS-boende tillsammans med Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn om resultatet.

Utvecklingsledarnätverket inom området

Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet samlar utvecklings- och verksamhetsutvecklare från både myndighets- och utförarsidan. Nätverket träffas på FoU Södertörn tre till fyra gånger per år.

Läs mer

Projekt

 

Vad gör socialpsykiatrins brukare på dagarna?

FoU Södertörn kartlägger vilken typ av aktiviteter/arbete som kommunerna erbjuder socialpsykiatrins brukare som saknar såväl sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden som studiesammanhang.

Läs mer om projektet.

Filmer

På mindre än två minuter får du veta mer om: