Gunnel Andersson, forskningsledare vid FoU Södertörn, är tillsammans med Alain Topor, Ann Denhov och Per Bulow författare till boken ”Från patient till person”. Boken vänder sig till studenter och verksamma inom vård och socialt arbete samt till brukare och anhöriga. Tidskriften Socionomen (nr 7 2016) som recenserar boken skriver: ”Det är en intressant och viktig bok för att få fler  perspektiv av vardagen för personer med allvarliga psykiska problem, de förändringar som skett i samhället och hur det påverkat och påverkar dessa personer.” Boken ges ut av Studentlitteratur 2016.