Intradagarna lockar varje år folk från hela landet. I år inföll konferensen 25-26 september och innehöll föreläsningar som ska bidra med kunskap och inspirera. Läs mer.

Intradagarna samlar chefer och anställda i LSS-verksamheter,  forskare och personer engagerade i FUB och andra för att lyssna på föreläsningar och träffa varandra. Liksom tidigare var konferensen fullsatt med 300 deltagare.

Under rubriken ”Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?” föreläste Nina Nilsson och Anette Österlund från Berga gruppbostad tillsammans med Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn om ett gemensamt utvecklingsarbete som ledde fram till ny kunskap som presenteras i rapporten Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken.

Intradagarna arrangeras av  tidskriften Intra och Riksförbundet FUB en gång om året. Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning.