Åsa Bringlöv medverkade på Socionomdagarna den 18 oktober 2017 tillsammans med Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.

Tidigare i år den, 27 april 2017, inledde Åsa Bringlöv – författare till rapporten Varför kommer de tillbaka?  – konferensen Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg? Konferensen, i Göteborg, riktade sig till bl a politiker och chefer i Västra Götalandsregionen. Här presenterades internationell forskning och exempel på både internationella och lokala verksamheter som arbetar med ett recoveryorienterat arbetssätt. Se film från konferensen

Läs inbjudan till konferensen Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg?

Se filmen Varför kommer de tillbaka?  På mindre än 1,5 minut får du inblick i arbetet med Mångbesökarkartläggning.