Frågor om självbestämmande väcktes när FoU Södertörn samarbetade med ett LSS-boende. Tillsammans undersökte de vad som händer i mötet mellan personal och boende. Samarbetet ledde till en artikel och en rapport. Nu presenterar FoU Södertörn ett annat sätt att se på självbestämmande.

Flera har intresserat sig för studiens resultat, vilket lett till att Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn samt Anette Österlund och Nina Nilsson från Haninge bland annat har föreläst på Intradagarna, i Sala och i några av våra ägarkommuner. Den 23 november föreläste de på Forum Carpe. Det gavs också möjlighet för deltagarna att byta erfarenheter med varandra. Då intresset varit stort kommer de tillbaka till Forum Carpe 25 januari.

Läs rapporten Självbestämmade – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken. Av Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson.