Fredagsfika med information om några av FoU Södertörns aktuella projekt lockade ett trettiotal åhörare från våra ägarkommuner. Gotland deltog via länk.

Kristina Engwall berättade om FoU Södertörns verksamhet och specifikt om ett forskningsprojekt där barn har behov av insatser från både LSS och SoL. Eva Samuelsson berättade om en kartläggning av öppenvårdsinsatser  inom missbruksområdet i södertörnskommunerna. Rapporter kommer inom kort gällande båda dessa projekt.

FoU Södertörn har sedan årsskiftet fått i uppdrag att utvärdera ett anknytningsbaserat föräldrastödsprogram – Trygghetscirkeln – som Tomas Bons berättade om. Dessutom utvärderar Hjördis Gustafsson och Åsa Bringlöv betydelsen av hembesök hos förstagångsföräldrar i Vårby gård.

Avslutningsvis beskrev Caroline Aspell, FoU Södertörns BBIC-samordnare vad Barns behov i centrum innebär.