En gång per termin bjuder vi in till kortföreläsningar. Tanken är att ge ett smakprov på pågående och nyligen avslutade studier. I år var temana ”Barn” och ”Personliga ombud”. På förmiddagen kom socionompraktikanter och deras handledare. På eftermiddagen anställda i våra ägarkommuner

Programmet såg ut så här:

1.  Om FoU Södertörns verksamhet – Kristina Engwall, chef och forskningsledare

2. Stöd till barn när föräldrar är i vårdnadstvist En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna och Theo”- Ann-Sofie Bergman, forskningsledare

3. Barnet mellan radernaEn intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd- Eva-Marie Åkerlund forskningsassistent

4. Personliga ombud prövar nya vägarTomas Bons & Åsa Bringlöv, forskningsassistenter

6. Familjecentraler förebygger i förortenÅsa Bringlöv, forskningsassistent