På konferensen kan du lyssna på föreläsningar som handlar om:

”Att nå klienter med svenska som andraspråk” – ”Barnperspektiv i ekonomiskt bistånd” – ”Ekonomiska och kognitiva svårigheter” – ”E-tjänst” – ”Försäkringsmedicinsk samverkan” – ”Bedömningsvariationer i ekonomiskt bistånd”.

Anmäl dig här!