151/17 Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd

138/15: Arbetsrehabilitering i samverkan

137/15: Jakten på pappren eller kampen om tiden

116/13: Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv

113/13: Arbete och studier för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

94/11: Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet

91/10: Men det borde ju vara självklart…

78/09: Klienters väg till arbete. – Vilken betydelse hade socialtjänsten?

76/09: Familjerådslag vid bostadsproblem

68/08: Utsluss -från missbruk till kontakt med arbetslivet

67/08: Mellan fastställda principer och individuella behov

64/08: KLIVET -att aktivera arbetslösa ungdomar

60/07: Skoltrötta ungdomar. Om projektet ”Studie- och arbetscoachning för unga”

53/07: Funktionsbedömning och supported employment. För personer med psykiskt funktionshinder

51/06: Coaching, ett nytt koncept i socialtjänsten?

44/05: Öppet bosökeri. Socialt stöd och praktisk hjälp till bostadssökande klienter

39/04: Att leva på marginalen – en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

38/04: Offentligt och privat – komplement eller konkurrens?

14/01: Och metoderna kommer och går – Intervjuer med handläggare och arbetslösa inom socialtjänsten

10/00: Att sitta under den sociala makten

2/99: Arbetssökarprojektet Norrkraft. Samverkan socialtjänsten – arbetsförmedlingen i Botkyrka 1997-1998

138/15: Arbetsrehabilitering i samverkan