Försörjning, arbete och bostad

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet försörjning, arbete och bostad

En del i socialtjänstens uppdrag är att stötta människor att nå egen försörjning. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och är avsett att vara samhällets yttersta skyddsnät. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Bostadslöshet bland barnfamiljer

Det finns barn i Sverige som bor på vandrarhem, hotellboende eller inneboende i ett rum hos bekanta eller obekanta lägenhetsinnehavare. Eva Nyberg från FoU Södertörn är en av författarna till en debattartikel publicerad på julafton 2017 i Svenska Dabladet . Artikeln bygger på FoU-rapporten ”Bostadslöshet som uppväxtvillkor”. Läs artikeln och rapporten här.

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Film

På kortare än en minut får du veta mer om: