FoU Södertörn har utvecklat ett bedömningsstöd – ett hjälpmedel och stöd som kan användas när barns umgänge med föräldrar och andra anhöriga planeras. Bedömningsstödet har på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderats av Södertörns högskola och FoU Södertörn. I den reviderade versionen har hänsyn tagits till resultaten av utvärderingen. Detta är den reviderade versionen.

FOU Södertörn – Bedömningsstöd för umgänge – Med grafik

Lagstiftning om umgänge

Utvärderingen finns i FoU rapporten 160/18: Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv.

Läs sammanfattning av utvärderingen.

Se filmen Södertörns bedömningsstöd. På kortare tid än en minut får du en introduktion till umgängesbedömning.