Rapport nr 152

Ny rapport!  Titeln på denna rapport – boendestöd på papper och boendestöd i praktiken – antyder att det är något som inte står riktigt rätt till, att det är en skillnad mellan hur boendestöd formuleras, administreras och organiseras och det boendestöd som faktiskt äger rum. Det är denna diskrepans som utgör studiens kärnresultat. Den administrativa processens inre logik med beställning, genomförandeplan och uppföljning, kan tyckas förförande i sin enkelhet men bär på en inre skevhet som riskerar att skapa en falsk tilltro till vad den representerar. Den representerar sig själv snarare än boendestöd i praktiken.

Rapporten skall ses som en kritisk betraktelse av hur socialtjänsten organiserar socialt arbete när det gäller personer med psykiska problem/psykisk funktionsnedsättning. Kritiken vilar på den kunskap som författarna har sedan tidigare genom flertaliga studier om boendestöd ur ett brukarperspektiv och boendestöd i praktiken – och vad som är stödjande i stödet.

Rapporten bygger på intervjuer med handläggare i fem kommuner som beslutar om insatsen boendestöd och boendestödjare i lika många kommuner som skapar insatsen tillsammans med brukaren.

Boendestöd är ett forskningsområde som FoU Södertörn prioriterat sedan 2011. Vår satsning sammanfaller med att boendestöd sedan detta år är socialtjänstens vanligaste insats till personer under 65 år med funktionsnedsättning.

Tidigare FoU -rapporter om boendestöd

Vardagsliv och samhällsstöd. En studie om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning. Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson. Rapport nr 132/14

Boendestöd Stockholm Södertörn Gotland Delrapport 1: Kartläggning. Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson. Rapport nr 119/13

Boendestöd Stockholm Södertörn Gotland Delrapport 2: Intervjuer. Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson, Åsa Bringlöv. Rapport nr 133/15

Socialt stöd i vardagen – boendestöd för människor med psykiska funktionshinder. Gunnel Andersson. Rapport nr 108/12

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom. Hjördis Gustafsson. Rapport nr 98/11

Film om boendestöd

På kortare tid än två minuter får du inblick i boendestöd.