Behandlingsmetod för kvinnor med samlagssmärta

Barnmorskan Inga-Lill Olsson och socionomen/psykoterapeuten Birgitta Örjes Svensson har utarbetat en teambehandlingsmodell, Huddingemodellen, för kvinnor med samlagssmärta. De har presenterat modellen i en handbok ”Smärta vid samlag – en teambehandling” som vänder sig framförallt till barnmorskor, kuratorer och gynekologer som i sitt arbete möter kvinnor med samlagssmärta/vestibulit.

Olsson & Svensson har även skrivit en handbok för unga kvinnor och deras partners. Materialet till handboken är framtaget via fokusgrupper, där deltagarna hade egna erfarenheter av samlagssmärta.

Båda handböckerna är författade via projekt vid FoU Södertörn.