Utvecklingsarbetet inom området Barn, ungdom och familj är av olika slag. ”BBIC” och ”Familjehem” har två ansvariga som arbetar långsiktigt och specifikt med respektive område. BBIC har en BBIC-samordnare som utbildar. Familjehem har en utvecklingsledare som arbetar både med utbildning och utvecklingsarbete. Läs mer om BBIC och Familjehem. FoU Södertörns utvecklingsarbete inom Barn, ungdom och familj kan också innebära tidsbegränsade insatser som handledning och konsultation till metodstödjare och andra anställda. Det är följande exempel på:

Familjer som lever i en komplex livssituation

Socialsekreterarna i Nacka ville titta närmare på familjer som lever i en komplex livssituation och som varit aktuella vid socialtjänsten i många år. De ville veta om det funnits möjlighet att upptäcka dem tidigare och hjälpa dem på ett annat sätt – sett i backspegeln. De ville också få mer kunskap om det egna arbetet och utveckla det. Detta är bakgrunden till ett utvecklingsprojekt inom IFO i Nacka.

Läs mer om utvecklingsarbetet

Se PowerPoint-bilder om utvecklingsarbetet  i Nacka. Presentationen går in mer i detalj och redovisar  forskning på området Powerpoint Familjer med komplex problematik

Systematisk uppföljning – workshops

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde FoU Södertörn tillsammans med utvecklingsledarnätverket i Södertörnskommunerna ett utvecklingsprojekt kring hur systematisk uppföljning kan förbättras inom individ- och familjeomsorgen.

Läs mer om utvecklingsarbetet

Powerpointbilder Sammanfattning Workshop lokal uppföljning 2015-16