FoU Södertörn har ett pågående utvecklingsarbete inom familjehemsvården i Södertörnskommunerna. Ansvarig är utvecklingsledare Christina Sandahl. Utvecklingsarbetet innebär att:

  • Vi ansvarar för grundutbildningen ”Ett hem att växa i” som riktar sig till nya familjehem. Vi har även en grundutbildning som riktar sig specifikt till familjehem som tar emot ensamkommande barn och unga. Läs mer här.
  • Vi erbjuder tillsammans med RFSU utbildning till familjehem med placerade ungdomar mellan 12-20 år. Målet är att öka placerade ungdomars sexuella hälsa. Läs mer här.
  • Vi erbjuder föreläsningar till familjehemmen.
  • Vi erbjuder riktade utbildningar eller träffar till olika målgrupper såsom familjehem som tar emot ensamkommande barn och unga.
  • Vi deltar i olika nätverk inom familjehemsvården.
  • Vi ansvarar för erfarenhetsutbytesdagar för familjehemssekreterare i kommunerna. Läs mer om dagarna längre ner på sidan.

Läs mer om utvecklingsarbetet här. För mer information kontakta: christina.sandahl@fou-sodertorn.se

Utbildningar till familjehem

FoU Södertörn arrangerar grundutbildningen ”Ett hem att växa i” för familjehem i Södertörnskommunerna. Ansvarig är Christina Sandahl, utvecklingsledare vid FoU Södertörn. För mer information, kontakta: christina.sandahl@fou-sodertorn.se

Aktuella utbildningar

Erfarenhetsutbyte inom familjehemsvården

FoU Södertörn har sedan hösten 2014 arrangerat dagar för erfarenhetsutbyte för familjehemsenheterna i Södertörnskommunerna. Det har funnits ett stort intresse för dessa dagar som lockat drygt 70 personer vid varje tillfälle. Dagarna har planerats av Christina Sandahl och Tomas Bons tillsammans med socialsekreterare inom familjehemsvården. Träffarna har resulterat i Södertörns bedömningsstöd. För mer information om bedömningsstödet se nedan.

 

Erfarenhetsutbytesdag för familjehemsutbildare

Den 26 januari 2018 anordnades en förmiddag för utbildare i Ett hem att växa i. Socialstyrelsen presenterade ändringar i materialet och tid fanns för diskussion. Dagen anordnades av FoU Nordväst, FoU Nordost, Stockholms stad och FoU Södertörn.

 

 

Erfarenhetsdag 1 – barnens umgänge med biologiska föräldrar

Hösten 2014. Läs sammanställningen Erfarenhetsutbytesdag 14 nov 2014

 

Erfarenhetsdag 2 – barnens umgänge med biologiska föräldrar

Hösten 2015. Erfarenheterna från de två första tillfällena resulterade i Södertörns bedömningsstöd en mall för umgängesbedömning, som finns att ladda ner. Mer från erfarenhetsdag 2 kan läsas här.

Erfarenhetsdag 3 – vårdnadsöverflyttning

Hösten 2016. Läs sammanställningen.

Vårdnadsöverflyttning  av gruppdiskussion

Södertörns bedömningsstöd

FoU Södertörn har utvecklat ett bedömningsstöd – ett hjälpmedel och stöd som kan användas när barnens umgänge med de biologiska föräldrarna planeras. Bedömningsstödet har på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderats av Södertörns högskola och FoU Södertörn. I den reviderade versionen har hänsyn tagits till resultaten av utvärderingen. Detta är den reviderade versionen.

FOU Södertörn – Bedömningsstöd för umgänge – Med grafik

Lagstiftning om umgänge

Utvärderingen finns i FoU rapporten 160/18: Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv.

Läs sammanfattning av utvärderingen.

Se filmen Södertörns bedömningsstöd. På kortare tid än en minut får du en introduktion till umgängesbedömning.

 

Rapporter

Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn

I rapporten ”Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar” beskriver Christina Sandahl & Eva-Marie Åkerlund hur FoU Södertörn utvecklat familjehemsutbildningen till att gälla också dem som tar emot barn och ungdomar som kommer utan föräldrar eller andra ansvariga till Sverige.

Ladda ner rapporten: Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar

Se filmen

Familjehemsplacerade barns röster

Att lyssna på barns och ungas erfarenhet av familjehemsvård är en viktig del i att förbättra verksamheten. FoU Södertörn har inventerat metoder och modeller.

Läs rapporten Familjehemsplacerade barns röster av Åsa Bringlöv Rapport nr 144