Barn, ungdom och familj

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet barn, ungdom och familj

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Socialtjänsten riktar sig till barn och unga som kan behöva stöd och skydd.  En viktig del är att ge förebyggande stöd till familjer med barn för att förhindra att barn far illa. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Ny studie

Ny studie om familjehemsplacerade barns umgänge och annan kontakt med anhöriga och närstående: en studie utifrån ett barnperspektiv FoU-Södertörn fick 2017 ett uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera Södertörns bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge. I...

Hur används Signs of Safety i Stockholms län?

Resultaten från studien om Signs of Safety har presenterats. Inför en fullsatt konferens föreläste Francesca Östberg och Stefan Wiklund om erfarenheter och praktisk tillämpning av Signs of Safety i länet.

Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn

Studien som presenteras i den här rapporten skulle från början följa ensamkommande barn och ungdomar och de verksamheter som finns i deras vardagsliv under perioden februari 2014 till augusti 2016. Det har dock varit en utmaning, skriver rapportförfattaren Live Stretmo, att behålla fokus på studiens ursprungliga uppdrag när förutsättningarna för att genomföra den ändrades under vägen.

Utvecklingsledarnätverket IFO

Utvecklingsledarnätverket IFO samlar utvecklings-/kvalitetsledare, metod-, kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom individ- och familjeomsorgen från våra ägarkommuner och träffas 5–6 gånger årligen. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för samarbete och metod- och kunskapsutveckling över kommungränserna.

Läs mer här.

 

8 FILMER

På kortare tid än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet.

Läs mer om projektet

Hemma - ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

Projektet riktar sig till familjehem. Syftet är att ge kunskap och verktyg att prata med ungdomar om sex och stötta dem i frågor om rätten till den egna kroppen, ömsesidighet och säkrare sex.

Läs mer om projektet

Signs of Safety - en riskbedömningsmodell inom social barnavårdsarbete

En studie av användning och erfarenheter av Signs-of-Safety. Samtliga Stockholms läns kommuner, inklusive Stockholms stads stadsdelar, ingår i studien.

Läs mer om projektet

Utökat stöd till små barn och deras familjer - familjecentral

Utvärdering av ett projekt riktat mot föräldrar så att barnet ges utrymme för goda och jämlika uppväxtvillkor.

Läs mer om projektet