En av de viktigaste utmaningarna just nu inom socialtjänsten är att minska personalomsättningen och få socialsekreterare att vilja stanna kvar och utvecklas på sin arbetsplats. Stöd till nyanställda och kompetensutveckling är viktiga åtgärder.

FoU Södertörn anordnade i april inom ramen för utvecklingsledarnätverket inom individ- och familjeomsorg en tematräff kring kompetensförsörjning. Helen Aldestam, samordnare för nyanställda berättade om introduktionsprogrammet i Värmdö kommun. Helen arbetar utifrån en helhet med rekrytering och introduktion enligt individuella scheman för att nyanställda ska känna sig trygga på arbetsplatsen.

Olga Edmark och Therese Bergsell berättade om traineeprogrammet i Huddinge, Nacka, Värmdö och Tyresö. Programmet har pågått sedan 2009 och hittills involverat nästan 200 socionompraktikanter och 90 traineer. Av dessa blir 80 % sedan anställda i kommunen och kan direkt vara en del i ordinarie verksamhet på ett annat sätt. Framgångsfaktorer har varit att lägga tid på matchning av rätt person till rätt arbetsplats, övergripande samordning samt förankring i verksamheterna. Läs mer om traineeprogrammet.

FoU Södertörn har en sammankallande roll i kommunernas nätverk för metodstödjare och utvecklingsledare inom IFO. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för samarbete och metod- och kunskapsutveckling över kommungränserna.