”Som socialarbetare har jag många gånger känt ett behov av jordnära kunskap. Jag har behövt känna att det som jag gör betyder något. Samtidigt har jag önskat kunna ta del av den nyproducerade kunskapen inom forskarvärlden. Min lilla värld skulle kunna gå hand i hand med det stora blå. I korsningen fann jag FoU Södertörn. Alla mina små frågor behandlades med respekt.”

Saber Mehdizadeh, behandlare Vuxenenhetens öppenvårdssektion, Botkyrka.

Om bland annat Hemmasittarkonferensen, och Mångbesökarkonferensen:

”Konferenserna har varit toppen, de har gett bred kunskap, nya tankar men även befäst att det utvecklingsarbete som vi tidigare påbörjat är en klok väg att utveckla verksamheten på. /…/Forskningen som presenterats har visat på komplexiteten i det sociala arbetet med människor och gett nya kunskaper och insikter hur vi kan betrakta tillvaron i det arbete som utförs, samt på nödvändigheten av samverkan utifrån den enskilda människan.”

Carina Strandberg, verksamhetschef. Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen, Salem

”Det var fantastiskt att få möjlighet att titta på den egna verksamheten med ett utifrånperspektiv med handledning från erfarna forskare på FoU Södertörn. Projektet gav verkligen ringar på vattnet och vi jobbar fortfarande i allra högsta grad aktivt med materialet ute på våra enheter.”

Dana Hagström, metodutvecklare funktionshinderområdet, Huddinge