FoU Södertörn

FoU Södertörn ägs av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

FoU Södertörns arbetsformer regleras i ett gemensamt avtal mellan kommunerna och en kontinuerlig förankring av arbetsuppgifterna sker i samverkan mellan kommunerna.

Organisation

FoU Södertörn styrs av avtal och en styrgrupp. Varje kommun utser en representant och en ersättare som företrädare i styrgruppen. Samverkanskommunerna ska sträva efter att få en jämn fördelning mellan representanter för funktionshinder respektive IFO-området i styrgruppen. Styrgruppen kan fatta beslut när minst hälften av samverkanskommunerna är representerade.

Styrande dokument

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse 2017

FoU Södertörn 20 år

Under år 2017 har vi firat tjugoåringen med ett Öppet Hus. Det var många som kom för att äta gott, titta på film, besöka vår utställning och för att prata med FoU-medarbetare och andra besökare. På jubileet delade vi ut en broschyr med FoU Södertörns historia, rapportutgivning och några personers reflektioner över tjugoåringen.

Läs mer här:

FoU Södertörns historia i korthet

1997 startade de tre kommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje en gemensam FoU-enhet, FoU Södertörn. Inriktningen var socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Läs mer.

Rapporter under 20 år

Under 20 år har FoU Södertörn publicerat drygt 150 rapporter. Genom titlarna går det att följa frågor som varit aktuella för socialtjänsten och det omgivande samhället. Läs mer.

Röster om FoU Södertörn

”Som socialarbetare har jag många gånger känt behov av jordnära kunskap. Jag har behövt känna att det som jag gör betyder något.” Läs mer.