Åsa Bringlöv författare till rapporten Varför kommer de tillbaka? om Mångbesökarkartläggningen inledde konferensen Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg? Konferensen, den 27 april 2017 i Göteborg, riktade sig till bl a politiker och chefer i Västra Götalandsregionen. Här presenterades internationell forskning och exempel på både internationella och lokala verksamheter som arbetar med ett recoveryorienterat arbetssätt.

Se film från konferensen

Läs inbjudan till konferensen Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg?

Åsa Bringlöv medverkar även på Socionomdagarna den 18 oktober 2017 tillsammans med Eva Samuelsson från FoU Södertörn/SoRAD och Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.

Se filmen Varför kommer de tillbaka?  På mindre än 1,5 minut får du inblick i arbetet med Mångbesökarkartläggning.