Inbjudan till socionomstuderande och handledare

En gång per termin bjuder FoU Södertörn in till information om vad vi gör.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Välkommen att lyssna på FoU Södertörns forskare och utvecklingsledare!

Tid

11 april kl 9.00-11.30

Plats

FoU Södertörn Doktorsvillan, Doktorsvägen 2, Tumba Hitta till oss

Program

  • Om FoU Södertörns verksamhet  Kristina Engwall
  • Hur ofta och hur länge ska placerade barn umgås med föräldrar och andra viktiga personer? Om ett bedömningsstöd som används av barn- och familjehemssekreterare. Christina Sandahl
  • Ensamkommandes vuxenblivande  Om ensamkommande barn och unga som nu blivit vuxna. Eva-Marie Åkerlund
  • Paus och diskussion i grupp
  • Barn och medskapande  Hur skapar vi konkreta förutsättningar för att öka barns delaktighet och medskapande i kontakten med socialtjänsten? Josefine Bernhardsson
  • Vad erbjuder kommunerna socialpsykiatrins brukare? En kartläggning av aktiviteter/arbete för personer som saknar både sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden och studiesammanhang. Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson

Välkommen!

Anmäl senast 4 april 2018 till: hjordis.gustafsson@fou-sodertorn.se

Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv

076 1150022

Mer info om FoU Södertörn: www.fou-sodertorn.se