Konferens om systematisk uppföljning med goda exempel. Detta är ett samarrangemang med FoU Nordväst, FoU Nordost och Stockholms stad.

Mer information: FoU Lärandeseminarium