Behövs ett bedömningsstöd? FoU Södertörns utvärdering visar att det finns ett stort behov av någon form av stöd när ett barns umgänge med sina föräldrar och andra närstående ska fastställas. En socialsekreterare uttrycker sig så här om situationen utan bedömningsstöd: ”Ibland har det känts som ett sådant här hitte-på-recept. Vi har verkligen pratat om att det känns inte seriöst. För vad ska vi utgå ifrån? När ska vi tänka vad liksom?” En annan socialsekreterare säger så här:

”Jag tycker att man känner sig lite upprörd över att det inte har funnits faktiskt. För det är inte så roligt om man nu skulle börja titta på alla bedömningar som har gjorts på placerade barn de senaste fem åren så skulle man se att jävlar vad det skulle spreta. Tyvärr. Det beror på vilka personer, vilka individer som har varit inne och föräldrar såklart om de har fått möjlighet att göra sin röst hörd. Så det behövs [stöd].”

På konferensen kommer ni få ta del av socialsekreterarnas syn på bedömningsstödet. Är det till hjälp vid planering av umgänge utifrån barnets bästa? Har bedömningsstödet bidragit till en mer rättssäker och systematisk handläggning? Socialstyrelsen, som utvecklar ett kunskapsstöd om placerade barns umgänge, kommer att berätta om sitt arbete. Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, föreläser utifrån forskning om familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med föräldrar och andra viktiga personer. Det blir en spännande eftermiddag om en viktig och svår fråga!

Ladda ner rapporten Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge – en utvärdering

Tid och plats

Tid: 21 mars kl.13.00–16.15

Plats: Westmans Event & Konferens AB, Holländargatan 17, Stockholm

Vägbeskrivning: Tunnelbana till Rådmansgatan, grön linje.

Anmälan

Anmäl här

Senast anmälningsdag 6 mars. Det finns ett begränsat antal platser.

Kostnad: Konferensen är gratis men vi kan tyvärr inte erbjuda ersättning för resekostnad.

Program

13.00 Välkomna och presentation av dagen Kristina Engwall från FoU-Södertörn inleder eftermiddagen.

13.10 Ett kunskapsstöd kring familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar och andra närstående.

Rose-Marie Odstam, projektledare från Socialstyrelsen presenterar deras pågående arbete med att ta fram ett kunskapsstöd om umgänge

13.45 Presentation av resultaten av utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd

Ann-Sofie Bergman, Christina Sandahl och Carina Mellberg som genomfört utvärderingen presenterar resultaten.

14.30 Fika

15.00 Forskning om familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt

Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, föreläser om familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med föräldrar och andra viktiga personer.  

16.15 Avslutning