16 januari  2018 Ett samarrangemang med Carpe – bygger på projekt på FoU Södertörn.

  • Vad krävs för god samverkan?
  • Hur påverkar lagarna (LSS och SoL) vårt arbete?
  • Var är barnperspektivet?

 

Föreläsare/deltagare

  • Åsa Bringlöv, FoU Södertörn, inriktning samverkan.
  • Kristina Engwall, FoU Södertörn, inriktning barnperspektiv och funktionshinder.
  • Medarbetare från Haninge kommun.

Anmälan görs genom Forum Carpe

Läs rapporten: Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer