Vi vill berätta vad vi gör! En gång per termin bjuder FoU Södertörn in till information.

Vi bjuder på eftermiddagskaffe!

Välkommen!

Tid

8 november 2017 kl. 14.00

Program

1.  Om FoU Södertörns verksamhet

Kristina Engwall, chef och forskningsledare

2. Stöd till barn när föräldrar är i vårdnadstvist

En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna och Theo”

Ann-Sofie Bergman, forskningsledare

3. Barnet mellan raderna

En intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd

Eva-Marie Åkerlund forskningsassistent

4  Paus

5.  Personliga ombud prövar nya vägar

Tomas Bons & Åsa Bringlöv, forskningsassistenter

6. Familjecentraler förebygger i förorten

Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv, forskningsassistenter

Plats

FoU Södertörn, Doktorsvillan, Doktorsvägen 2, Tumba

Anmälan

Senast 1 november 2017 till hjordis.gustafsson@fou-sodertorn.se