Föreläsning och workshop

Under våren 2017 har vi erbjudit workshops med olika teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av forskning och diskutera sitt arbete tillsammans riktade vi oss till en kommun i taget. Aktuella teman var: Forskning om boendestöd   samt  Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning

Genomförda konferenser, föreläsningar och workshops

Konferens om hemmasittare

6 april 2017. Rapport och powerpointbilder från konferensen.

Vad betyder ”barns delaktighet” i familjerättsligt arbete?

17 mars 2017. Artikel från ”En studiedag om barnets delaktighet i arbetet med vårdnadstvister vid domstol och kommunens familjerätt”.

Föreläsning och workshop om gemensamhetslokaler

20 februari 2017. Rapport och powerpoint-bilder från ”Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS”.

Föreläsning och workshop om umgängesstöd

1 februari 2017. Powerpointbilder och inbjudan.

Varför kommer de tillbaka?

27 september 2016. Konferensinnehåll och Powerpointbilder