Tillsammans med BVC:s sjuksköterskor erbjuder kuratorer hembesök till familjer som nyligen fått sitt första barn. Kuratorerna erbjuder därefter ytterligare två besök i hemmet och slutligen en gruppaktivitet i öppna förskolan. En av flera ambitioner är att ge stöd, information, hjälp och vägledning i föräldrarollen. FoU Södertörn följer projektet under 2017.

För mer information: Hjördis Gustafsson och Åsa Bringlöv