145/16: Varför kommer de tillbaka?

Missbruksvård för personer med komplexa behov – analys av Mångbesökarkartläggningar i sex län. Rapport nr 145 Se filmen Varför kommer de tillbaka? Författare: Åsa Bringlöv. FoU Södertörns skriftserie nr 145/16 Åren 2010-2014 genomfördes kartläggningar i sex län för att lokalt ta fram kunskap om hur vård och stöd till frekventa besökare inom missbruksområdet fungerar. Totalt … Fortsätt läsa 145/16: Varför kommer de tillbaka?