Nyhetsarkiv

Nyblivna förstagångsföräldrar får hembesök

Kuratorerna och BVC:s sjuksköterskor i familjecentralen i Vårby gård har under ett år gemensamt besökt föräldrar strax efter att de kommit hem från BB. Därefter har kuratorerna gjort ytterligare två besök i hemmet. Projektet blir nu en del av det övriga programmet vid familjecentralen. Satsningen har väckt nyfikenhet. Här kan du läsa och lyssna på ett inslag i P4.

Bostadslöshet bland barnfamiljer

Det finns barn i Sverige som bor på vandrarhem, hotellboende eller inneboende i ett rum hos bekanta eller obekanta lägenhetsinnehavare. Eva Nyberg från FoU Södertörn är en av författarna till en debattartikel publicerad på julafton 2017 i Svenska Dabladet . Artikeln bygger på FoU-rapporten ”Bostadslöshet som uppväxtvillkor”. Läs artikeln och rapporten här.

Södertörns bedömningsstöd för umgänge

Utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd för umgänge går mot sitt slut. Christina Sandahl och Ann-Sofie Bergman från FoU Södertörn har träffat kunniga och engagerade socialsekreterare från 27 olika kommuner runt om i Sverige. De har diskuterat bedömningsstödets användbarhet när placerade barns umgänge ska fastställas.

Samarbete och kunskapsutveckling över kommungränserna

För att öka förutsättningarna för Södertörns kommuner att utvecklas finns flera nätverk knutna till FoU. Ett av dem är utvecklingsledarnätverket IFO. Läs mer om vad de gjort under året och vad de planerar för 2018.

FoU Södertörn föreläser på Forum Carpe

Kan Kajsa som arbetar på ett LSS-boende låta Pelle som bor där bestämma över sin vardag? Hur kan Kajsa samtidigt ta ansvar för att Pelle inte far illa? Sådana frågor väcktes när FoU Södertörn samarbetade med ett LSS-boende. Samarbetet ledde vidare till en studie och en rapport. Den 23 november berättade Anette Österlund och Nina Nilsson från ett LSS-boende tillsammans med Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn om resultatet.

FoU Södertörn medverkar i Socionomdagarna

Intresset för FoU Södertörns Mångbesökarkartläggning är stort. Åsa Bringlöv från FoU Södertörn medverkade tillsammans med Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.