Nyhetsarkiv

FoU Södertörn på Intradagarna

Intradagarna lockar varje år folk från hela landet. I år inföll konferensen 25-26 september och innehöll föreläsningar som ska inspirera och bidra med kunskap. Under rubriken ”Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?” presenterade FoU Södertörn tillsammans med Berga gruppbostad ett utvecklingsarbete som lett fram till ny kunskap och en rapport.

Barnrätt i praktiken – seminarium

FoU Södertörn och utvecklingsledarnätverket inom individ- och familjeomsorg anordnade i september ett seminarium med anledning av den tänkta inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag. Ett trettiotal deltagare från IFO-verksamheter i Södertörnkommunerna deltog.

FoU Södertörn 20 år!

”Som socialarbetare har jag många gånger känt behov av jordnära kunskap. Jag har behövt känna att det som jag gör betyder något. Samtidigt har jag önskat kunna ta del av den nyproducerade kunskapen inom forskarvärlden”, säger en behandlare inom öppenvården. Läs mer om vad några personer säger om FoU Södertörn. Läs också om FoU Södertörns historia och vår rapportutgivning under 20 år. Se bilder!

Läs vårt nyhetsbrev!

Här får du kortfattad info om nya rapporter, nya projekt och mycket mer! Vill du prenumerera? Anmäl dig längre ner på sidan!

Barnfamiljer utan bostad

Det finns barn i Sverige som bor på hotellboende, i andrahandsbostäder, vandrarhem eller som inneboende. I FoU-rapporten ”Bostadslöshet som uppväxtvillkor” beskrivs vardagen för familjer som under lång tid saknar egen bostad.

Södertörns bedömningsstöd

Vad är viktigt att tänka på när barn placerade i familjehem ska umgås med sina biologiska föräldrar? FoU Södertörn har i samarbete med socialsekreterare konstruerat ett arbetsmaterial.