Nyhetsarkiv

Södertörns bedömningsstöd för umgänge

Vad är viktigt att tänka på när barn placerade i familjehem ska umgås med sina biologiska föräldrar? FoU Södertörn har i samarbete med socialsekreterare konstruerat ett arbetsmaterial.

Träff om Lex Sarah

Deltagare i IFO:s utvecklingsledarnätverk berättade om kommunernas arbete med avvikelserapportering.

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

Titeln – boendestöd på papper och boendestöd i praktiken – antyder att det är något som inte står riktigt rätt till, att det är en skillnad mellan hur boendestöd formuleras, administreras och organiseras och det boendestöd som faktiskt äger rum. Rapporten skall ses som en kritisk betraktelse av hur socialtjänsten organiserar socialt arbete när det gäller personer med psykiska problem/psykisk funktionsnedsättning.

FoU-dag fredag 21 april

Fredagsfika med information om några av FoU Södertörns aktuella projekt lockade ett trettiotal åhörare från våra ägarkommuner. Gotland deltog via länk.

Treårig satsning på öppenvården

Nynäshamn utvecklar öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik och deras anhöriga. FoU Södertörn följer projektet genom lärande utvärdering.