Nyhetsarkiv

Södertörns bedömningsstöd för umgänge

Utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd för umgänge går mot sitt slut. Christina Sandahl och Ann-Sofie Bergman från FoU Södertörn har träffat kunniga och engagerade socialsekreterare från 27 olika kommuner runt om i Sverige. De har diskuterat bedömningsstödets användbarhet när placerade barns umgänge ska fastställas.

Samarbete och kunskapsutveckling över kommungränserna

För att öka förutsättningarna för Södertörns kommuner att utvecklas finns flera nätverk knutna till FoU. Ett av dem är utvecklingsledarnätverket IFO. Läs mer om vad de gjort under året och vad de planerar för 2018.

FoU Södertörn föreläser på Forum Carpe

Kan Kajsa som arbetar på ett LSS-boende låta Pelle som bor där bestämma över sin vardag? Hur kan Kajsa samtidigt ta ansvar för att Pelle inte far illa? Sådana frågor väcktes när FoU Södertörn samarbetade med ett LSS-boende. Samarbetet ledde vidare till en studie och en rapport. Den 23 november berättade Anette Österlund och Nina Nilsson från ett LSS-boende tillsammans med Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn om resultatet.

FoU Södertörn medverkar i Socionomdagarna

Intresset för FoU Södertörns Mångbesökarkartläggning är stort. Åsa Bringlöv från FoU Södertörn medverkade tillsammans med Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Att fördjupa sig i socialt arbete

Läs om Eva Samuelsson, forskningsledare vid FoU Södertörn, som efter fyra år som yrkesverksam socionom, valde forskarutbildning.

Konsten att inte ge upp. Ny rapport

Denna rapport är en utvärdering av projektet Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes). YAP är en internationellt beprövad stödpersonsinsats som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10–18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten