Nyhetsarkiv

Familjecentralen gör hembesök

Kuratorerna i Vårby gård har sedan hösten 2016 satsat på att genom hembesök nå samtliga föräldrar när de nyligen fått sitt första barn. Inspirationen kommer från ett hembesöksprogram i Rinkeby-Kista men är inte lika omfattande och har inga extra medel avsatta.

Utvärdering av YAP

DN har inlett en granskning av socialtjänstens arbete med barn i Stockholms län. Den 7 mars uppmärksammades FoU Södertörns utvärdering av programmet YAP – Youth Advocate Programmes – i Botkyrka. Läs sammanfattning eller rapporten som helhet.

Slutkonferens om bedömningsstöd

På konferensen ”Att bedöma familjehemsplacerade barns umgänge” den 21 mars presenterar Ann-Sofie Bergman och Christina Sandahl, båda från FoU Södertörn, samt Carina Mellberg, Södertörns högskola, resultatet från utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd. Socialstyrelsen berättar om arbetet med att utveckla ett kunskapsstöd om familjehemsplacerade barns umgänge. Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, föreläser om familjehemsplacerade barns kontakt och umgänge med närstående.

Användning och erfarenheter av Signs of Safety

FoU Södertörn har i samarbete med Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm studerat Signs of Safety. Den 17 april 2018 presenteras resultatet av Francesca Östberg, tidigare forskningsledare vid FoU Södertörn och Stefan Wiklund, docent vid Stockholms universitet.

Vad gör FoU Södertörn?

En gång per termin bjuder vi in socionompraktikanter och deras handledare till FoU Södertörn. Nu är programmet för 11 april 2018 klart!

InFoU

Läs senaste numret av FoU Södertörns informationsblad.

Utvärdering av bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge

FoU Södertörn och Södertörns högskola har, på uppdrag av Socialstyrelsen, utvärderat ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner.