Nyhetsarkiv

FoU Södertörn medverkar i Socionomdagarna

Intresset för FoU Södertörns Mångbesökarkartläggning är stort. Åsa Bringlöv från FoU Södertörn medverkade tillsammans med Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Att fördjupa sig i socialt arbete

Läs om Eva Samuelsson, forskningsledare vid FoU Södertörn, som efter fyra år som yrkesverksam socionom, valde forskarutbildning.

Konsten att inte ge upp. Ny rapport

Denna rapport är en utvärdering av projektet Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes). YAP är en internationellt beprövad stödpersonsinsats som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10–18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten

Boka 8 november!

Vi vill berätta vad FoU Södertörn gör! Vi har ett intressant program som tar upp frågor om barn och socialtjänsten. Vi berättar också om personliga ombud som hittar nya vägar. På förmiddagen (kl. 9.00) hälsar vi praktikanter och deras handledare välkomna. På eftermiddagen (kl. 14.00) välkomnar vi anställda i våra ägarkommuner! Anmäl dig senast 1 november

FoU Södertörn på Intradagarna

Intradagarna lockar varje år folk från hela landet. I år inföll konferensen 25-26 september och innehöll föreläsningar som ska inspirera och bidra med kunskap. Under rubriken ”Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?” presenterade FoU Södertörn tillsammans med Berga gruppbostad ett utvecklingsarbete som lett fram till ny kunskap och en rapport.

Barnrätt i praktiken – seminarium

FoU Södertörn och utvecklingsledarnätverket inom individ- och familjeomsorg anordnade i september ett seminarium med anledning av den tänkta inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag. Ett trettiotal deltagare från IFO-verksamheter i Södertörnkommunerna deltog.

FoU Södertörn 20 år!

”Som socialarbetare har jag många gånger känt behov av jordnära kunskap. Jag har behövt känna att det som jag gör betyder något. Samtidigt har jag önskat kunna ta del av den nyproducerade kunskapen inom forskarvärlden”, säger en behandlare inom öppenvården. Läs mer om vad några personer säger om FoU Södertörn. Läs också om FoU Södertörns historia och vår rapportutgivning under 20 år. Se bilder!

Läs vårt nyhetsbrev!

Här får du kortfattad info om nya rapporter, nya projekt och mycket mer! Vill du prenumerera? Anmäl dig längre ner på sidan!