FoU Södertörns arbete inom området ensamkommande barn och unga inleddes 2009. Idag inkluderar arbetet vid FoU Södertörn både forskning och utbildning.

För mer information: eva-marie.akerblom@fou-sodertorn.se

Se filmen om ensamkommande barn

Familjehemsutbildning

Sedan 2016 erbjuder FoU Södertörn en utbildning som vänder sig till familjehem som tar emot ensamkommande. Utbildningen har utgått från Socialstyrelsens Ett hem att växa i och vidareutvecklats av  Christina Sandahl, FoU Södertörns utvecklingsledare inom Familjehem och Eva-Marie Åkerlund, forskningsassistent inom området Ensamkommande. I rapporten ”Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar” beskriver författarna hur de utvecklat familjehemsutbildningen.

Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar Rapport 148/16 Christina Sandahl & Eva-Marie Åkerlund.

Se filmen Familjehemsutbildning

Pågående forskningsprojekt

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet. Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

 

Avslutade forskningsprojekt

FoU Södertörns fokus på frågan ensamkommande barn och unga inleddes 2009 då vi i samarbete med två andra kommunala FoU-enheter i Stockholmregionen inledde forskningsprojektet Ensamkommande barn – studier av barns/ungdomars bakgrund, ankomsttid och framtid i Sverige. Det  övergripande syftet var att skapa och vidareutveckla kunskap om ensamkommande barns och ungdomars livsvillkor. Inom ramen för detta projekt ingår ett antal studier där vi både studerade socialtjänsten arbete med gruppen ensamkommande över tid och följde ett fyrtiotal ensamkommande under deras första år i Sverige. I projektet ingår även en etnografisk studie av HVB- institutionen som social livsmiljö för ensamkommande ungdomar, där frågan var vad som händer i ett socialt sammanhang där ungdomar från olika delar av världen, med skilda bakgrunder och erfarenheter samlas, och delar en gemensam tillvaro med varandra och personalen. Läs mer om projektet här.

Rapporter från projektet:

Ensam och flyktingbarn   Rapport 2012:1 av Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund

Ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län Rapport 2014:3 av Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund

Ensamkommande barn och ungdomar – ett longitudinellt perspektiv  Rapport 2014:4 av Backlund, Eriksson, von Greiff, Nyberg & Åkerlund

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution Eva-Marie Åkerlund. En licentiatavhandling från Linköpings universitet, Institutionen för Tema – Tema Barn

Avslutad utvärdering

En utvärdering av Nacka kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn har gjorts. Syftet var att undersöka om och på vilka sätt den omsorgskedja som kommunen erbjöd gynnade barnens integration. Ensamkommande flyktingbarn

Andra rapporter och artiklar inom området

Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn – att skiljas och återförenas ur en lillasysters perspektiv Rapport nr 141/15 Eva Nyberg

Leyla och Ahmed Artikel om två ensamkommande ungdomar om deras möte med Sverige och socialtjänstens anställda. Av Jenny Knutsson