Migration och integration

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet migration och integration

Människor kommer till Sverige från olika delar av världen vilket ställer krav på socialtjänsten att verka för god integrering i det svenska samhället. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Läs mer…

Aktuellt inom området

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Att fördjupa sig i socialt arbete

Läs om Eva Samuelsson, forskningsledare vid FoU Södertörn, som efter fyra år som yrkesverksam socionom, valde forskarutbildning.

Boka 8 november!

Vi vill berätta vad FoU Södertörn gör! Vi har ett intressant program som tar upp frågor om barn och socialtjänsten. Vi berättar också om personliga ombud som hittar nya vägar. På förmiddagen (kl. 9.00) hälsar vi praktikanter och deras handledare välkomna. På eftermiddagen (kl. 14.00) välkomnar vi anställda i våra ägarkommuner! Anmäl dig senast 1 november

Film

På kortare tid än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet.

Läs mer om projektet