Migration och integration

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet migration och integration

Människor kommer till Sverige från olika delar av världen vilket ställer krav på socialtjänsten att verka för god integrering i det svenska samhället. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Läs mer…

Aktuellt inom området

Träff om Lex Sarah

Deltagare i IFO:s utvecklingsledarnätverk berättade om kommunernas arbete med avvikelserapportering.

Film

På kortare tid än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

Ensamkommande flyktingbarn

Utvärdering av Nacka kommuns mottagande.

Läs mer om projektet

 

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet.

Läs mer om projektet