Migration och integration

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet migration och integration

Människor kommer till Sverige från olika delar av världen vilket ställer krav på socialtjänsten att verka för god integrering i det svenska samhället. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Läs mer…

Aktuellt inom området

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Att fördjupa sig i socialt arbete

Läs om Eva Samuelsson, forskningsledare vid FoU Södertörn, som efter fyra år som yrkesverksam socionom, valde forskarutbildning.

Barnfamiljer utan bostad

Det finns barn i Sverige som bor på hotellboende, i andrahandsbostäder, vandrarhem eller som inneboende. I FoU-rapporten ”Bostadslöshet som uppväxtvillkor” beskrivs vardagen för familjer som under lång tid saknar egen bostad.

Film

På kortare tid än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet.

Läs mer om projektet