Funktionshinder och socialpsykiatri

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet funktionshinder och socialpsykiatri

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Träff om Lex Sarah

Deltagare i IFO:s utvecklingsledarnätverk berättade om kommunernas arbete med avvikelserapportering.

Filmer

På mindre än två minuter får du veta mer om:

Utvecklingsledarnätverket inom området

Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet samlar utvecklings- och verksamhetsutvecklare från både myndighets- och utförarsidan. Nätverket träffas på FoU Södertörn tre till fyra gånger per år.

Läs mer

Utvecklingsprojekt om genomförandeplaner

Under år 2017 kommer FoU Södertörn tillsammans med utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet att kartlägga arbetet i kommunerna med genomförandeplaner. Aspekter som fokuseras är processen utredning-beställning-genomförandeplan, brukarens röst och hur mål kan formuleras.