Funktionshinder och socialpsykiatri

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet funktionshinder och socialpsykiatri

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Att fördjupa sig i socialt arbete

Läs om Eva Samuelsson, forskningsledare vid FoU Södertörn, som efter fyra år som yrkesverksam socionom, valde forskarutbildning.

Boka 8 november!

Vi vill berätta vad FoU Södertörn gör! Vi har ett intressant program som tar upp frågor om barn och socialtjänsten. Vi berättar också om personliga ombud som hittar nya vägar. På förmiddagen (kl. 9.00) hälsar vi praktikanter och deras handledare välkomna. På eftermiddagen (kl. 14.00) välkomnar vi anställda i våra ägarkommuner! Anmäl dig senast 1 november

Filmer

På mindre än två minuter får du veta mer om:

Utvecklingsledarnätverket inom området

Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet samlar utvecklings- och verksamhetsutvecklare från både myndighets- och utförarsidan. Nätverket träffas på FoU Södertörn tre till fyra gånger per år.

Läs mer