Försörjning, arbete och bostad

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet försörjning, arbete och bostad

En del i socialtjänstens uppdrag är att stötta människor att nå egen försörjning. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och är avsett att vara samhällets yttersta skyddsnät. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Träff om Lex Sarah

Deltagare i IFO:s utvecklingsledarnätverk berättade om kommunernas arbete med avvikelserapportering.

Film

På kortare än en minut får du veta mer om: