Försörjning, arbete och bostad

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet försörjning, arbete och bostad

En del i socialtjänstens uppdrag är att stötta människor att nå egen försörjning. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och är avsett att vara samhällets yttersta skyddsnät. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

Att fördjupa sig i socialt arbete

Läs om Eva Samuelsson, forskningsledare vid FoU Södertörn, som efter fyra år som yrkesverksam socionom, valde forskarutbildning.

Film

På kortare än en minut får du veta mer om: