Onsdag 8 november 2017

För praktikanter:  9.00 – 11.30. Inbjudan till FoU Södertörn 8 nov kl 9

För anställda i våra ägarkommuner: 14.00 – 15.45. Inbjudan till FoU Södertörn 8 november kl 14

Program

1.  Om FoU Södertörns verksamhet

Kristina Engwall, chef och forskningsledare

2. Stöd till barn när föräldrar är i vårdnadstvist

En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna och Theo”

Ann-Sofie Bergman, forskningsledare

3. Barnet mellan raderna

En intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd

Eva-Marie Åkerlund forskningsassistent

4  Paus

5.  Personliga ombud prövar nya vägar

Tomas Bons & Åsa Bringlöv, forskningsassistenter

6. Familjecentraler förebygger i förorten

Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv, forskningsassistenter

Välkommen!