Barnkonventionen kommer sannolikt att inkorporeras i svensk lag från 1 januari 2018. En lagrådsremiss och en proposition förväntas komma under sommaren. Med anledning av detta anordnar FoU Södertörn och utvecklingsledarnätverket IFO ett seminarium med korta presentationer och diskussion om hur barnkonventionen ska implementeras i kommunerna.

Medverkande: Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn: När ideal ska omsättas i praktik – om barnkonventionens uppkomst, ensamkommande barns rättigheter och barnperspektiv vid försörjningsstöd. Josefin Bernhardsson, Barnombudsmannen: Barnrätt i praktiken – ett kunskapslyft för kommuner och landsting. Marie Nyström, utvecklingsledare Haninge kommun, inleder diskussion om hur förberedelserna ser ut i kommunerna.

Seminariet är öppet för alla intresserade i Södertörnskommunerna. Anmäl dig senast 30 augusti.

Barnrätt i praktiken – ett seminarium om barnkonventionen

Tid: Onsdag 6 september kl. 9–12 Plats: FoU Södertörn Doktorsvägen 2, Tumba