Välj vilken utbildning du vill anmäla dig till.


Utbildning reviderade BBIC

Datum och tid

8 juni 2017 kl 08.30-16.00. Frukost serveras från 8.00.

Plats

FoU Södertörn, Doktorsvägen 2, Tumba.

Målgrupp

Personal som redan arbetar med BBIC och ska få utbildning i det reviderade BBIC som ett komplement till sin grundutbildning i BBIC.

Innehåll

  • Presentation av FoU Södertörn
  • Vad är BBIC?
  • BBIC-triangeln
  • Aktualisera, utreda och besluta
  • Utforma, genomföra och följa upp uppdrag

Material

Deltagarna ska ha med sig ”Grundbok i BBIC” samt ”Metodstöd i BBIC” till utbildningen.

Kontakt

Caroline Aspell, caroline.aspell@fou-sodertorn.se.

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Caroline Aspell, caroline.aspell@fou-sodertorn.se, om du vill försöka anmäla dig ändå.


Information om BBIC till utförare 31 maj