Välj vilken utbildning du vill anmäla dig till.


Grundutbildningar:

Grundutbildning i BBIC 24-25 januari 2018

Grundutbildning i BBIC 21-22 februari 2018

Grundutbildning i BBIC 21-22 mars 2018

Grundutbildning i BBIC 25-26 april 2018

Grundutbildning i BBIC 23-24 maj 2018


Reviderade BBIC:

Utbildning i reviderade BBIC 14 december 2017