FoU Södertörn firar 20 år!

Öppet Hus! 8 september 2017 kl. 11.30-15.00. Vi bjuder på lätt lunch, mingel och utställning.

Anmäl senast 31 augusti 2017 till info@fou-sodertorn.se

FoU Södertörn

FoU Södertörn ägs av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

FoU Södertörns arbetsformer regleras i ett gemensamt avtal mellan kommunerna och en kontinuerlig förankring av arbetsuppgifterna sker i samverkan mellan kommunerna.

FoU Södertörn har funnits sedan 1997.

Organisation

FoU Södertörn styrs av avtal och en styrgrupp. Varje kommun utser en representant och en ersättare som företrädare i styrgruppen. Samverkanskommunerna ska sträva efter att få en jämn fördelning mellan representanter för funktionshinder respektive IFO-området i styrgruppen. Styrgruppen kan fatta beslut när minst hälften av samverkanskommunerna är representerade.

Styrande dokument

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse 2016