Samarbete och kunskapsutveckling över kommungränserna

För att öka förutsättningarna för Södertörns kommuner att utvecklas finns flera nätverk knutna till FoU. Ett av dem är utvecklingsledarnätverket IFO. Läs mer om vad de gjort under året och vad de planerar för 2018.

FoU Södertörn föreläser på Forum Carpe

Kan Kajsa som arbetar på ett LSS-boende låta Pelle som bor där bestämma över sin vardag? Hur kan Kajsa samtidigt ta ansvar för att Pelle inte far illa? Sådana frågor väcktes när FoU Södertörn samarbetade med ett LSS-boende. Samarbetet ledde vidare till en studie och en rapport. Den 23 november berättar Anette Österlund och Nina Nilsson från ett LSS-boende tillsammans med Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn om resultatet.

FoU Södertörn medverkar i Socionomdagarna

Intresset för FoU Södertörns Mångbesökarkartläggning är stort. Åsa Bringlöv från FoU Södertörn medverkade tillsammans med Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.

Konferens om försörjningsstöd

För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn den 12 oktober 2017 tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd. Bland föreläsarna fanns Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn, som pratade om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd, och Stina Fernqvist från Uppsala universitet, som berättade om föräldrar med ekonomiska och kognitiva svårigheter.

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

FoU Södertörn 20 år!

Se bilder från Öppet Hus och läs om FoU Södertörn!

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU Nr 2 2017

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

10 + 6 =