Information om BBIC till utförare

Socialstyrelsen har tagit fram information om BBIC som vänder sig specifikt till utförare. Om du arbetar inom barn och ungdom i någon av Södertörnskommunerna är du välkommen den 31 maj kl. 13.00-16.00 i FoU Södertörn.

FoU-dag fredag 21 april

Fredagsfika med information om några av FoU Södertörns aktuella projekt lockade ett trettiotal åhörare från våra ägarkommuner. Gotland deltog via länk.

Konferens om hemmasittare

Intresset var stort för konferensen om hemmasittare den 6 april 2017 . Vi vet att en lyckad skolgång är en viktig faktor för hur man klarar sig längre fram i livet. Konferensen tog upp frågan om otillåten skolfrånvaro ur olika perspektiv. Nu finns Powerpoint-bilder från föreläsningarna.

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Föreläsning och workshop pågår för fullt! 

Under våren 2017 erbjuder vi workshops med olika teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av forskning och diskutera sitt arbete tillsammans riktar vi oss till en kommun i taget. Aktuella teman är: Forskning om boendestöd och Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning

Anmälan till nyhetsbrev

6 + 6 =