Ny rapport! Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?

Vad ska man som anställd vid ett LSS-boende göra när en person som bor där vägrar duscha, tvätta håret och klippa naglarna? Och vad ska man göra när en person som är överviktig äter för mycket och riskerar sin hälsa? De anställdas situation kan sammanfattas med orden: ”Vi vill sköta oss. Vi vill göra rätt.” Men det är svårt. I rapporten föreslår FoU Södertörn ett annat sätt att se på saken.

Om gode man och möjligheten till insyn

”Jag får inte veta någonting. Det där med pengarna är så hemligt”, säger en person om sin gode man och möjligheterna att ha kontroll över sin ekonomi. Artikeln, som är möjlig att läsa här, är gjord av två anställda vid ett LSS-boende som har intervjuat två personer som bor på boendet om ekonomi. Vi är glada över att publicera intervjun på vår hemsida. Den har något viktigt att säga om betydelsen av att ta sig tid att fråga klienter/ brukare om hur de ser på sin situation i olika frågor.

Rum för gemenskap

Vi hälsar anställda vid servicebostäder och deras chefer välkomna den 20 februari 2017 klockan 13.30 -16.00. Kom och lyssna på och prata om hur gemensamhetslokaler används!

Från patient till person

Gunnel Andersson, forskningsledare vid FoU Södertörn, är tillsammans med Alain Topor, Ann Denhov och Per Bulow författare till boken "Från patient till person". Tidskriften Socionomen recenserar boken.

bild-mellan

Vilka hemligheter döljer sig i detta hus?

Gå in på Södertörns julkalender och ta reda på det – lucka för lucka!

20161109_113600-4

Lärande utvärdering – ett stöd i utvecklingsarbete

En lärande utvärdering ska ge stöd till en verksamhet som har ett pågående utvecklingsarbete. Utvärderaren följer arbetet och kan lyfta upp både styrkor och problem under processens gång, och inte som i traditionell utvärdering, i en slutrapport.

FoU Södertörn arbetar med praktiknära forskning och utveckling. Det innebär bland annat att vi, tillsammans med anställda, skapar kunskap om den aktuella verksamheten bland annat genom lärande utvärdering.

Läs mer om lärande utvärdering i Åsa Bringlövs artikel.

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Anmälan till nyhetsbrev

15 + 13 =