Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder

En personalgrupp vände sig till FoU Södertörn och ville diskutera problematiska situationer som de dagligen har att hantera. Med detta påbörjades ett samarbete som i sin tur ledde till en rapport och två artiklar. Den 25 september 2017 föreläser vi på Intradagarna.

Vad betyder ”barns delaktighet” i familjerättsligt arbete?

När ett barn säger att det inte vill träffa en förälder bör det ses som ett incitament att fråga vidare, säger Karin Röbäck de Souza, verksam på Barnombudsmannen och Barnafrid när FoU Södertörn och Södertörns metodutvecklingsgrupp för familjerätt den 17 mars bjöd in till ”En studiedag om barnets delaktighet i arbetet med vårdnadstvister vid domstol och kommunens familjerätt”.

Barn placerade i familjehem

Hur ofta och när ska de umgås med sina biologiska föräldrar? FoU Södertörn har tillsammans med familjehemssekreterare gjort en mall för umgängesbedömning. Mallen presenteras för Socialstyrelsen.

KNUT konferens

Save the date – 12 oktober 2017! Konferensen riktar sig till alla som arbetar med ekonomiskt bistånd eller arbetsmarknadsinsatser. FoU Södertörn är medarrangör och en av föreläsarna är Eva-Marie Åkerlund som pratar om barnperspektiv i försörjningsstöd.

Vad är FoU Södertörn?

F:et i FoU Södertörn står för forskning. U:et står för utveckling, utbildning och utvärdering. O:et som binder ihop F:et och U:et står för ”och” visar på kopplingen mellan forskning och utvecklingsarbete. Läs vad vi gör!

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Ladda ner FoU Södertörns nyhetsbrev

InFoU 2017 nr 1

Nästan alla ägarkommuner har bokat in föreläsning och workshop! 

Under våren 2017 erbjuder vi workshops med olika teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av forskning och diskutera sitt arbete tillsammans riktar vi oss till en kommun i taget. Aktuella teman är: Forskning om boendestöd och Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning

Anmälan till nyhetsbrev

15 + 10 =