Vad gör FoU Södertörn?

En gång per termin bjuder vi in socionompraktikanter och deras handledare till FoU Södertörn. Nu är programmet för 11 april 2018 klart!

Ny rapport

De personliga ombudens nätverksmöten – på klientens villkor? En undersökning av de personliga ombuden i Nacka-Värmdö och Haninge arbete med att ordna nätverksmöten för sina klienter. Läs mer och ladda ner rapporten...

InFoU

Läs senaste numret av FoU Södertörns informationsblad.

Utvärdering av bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge

FoU Södertörn och Södertörns högskola har, på uppdrag av Socialstyrelsen, utvärderat ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner.

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU 2018 nr 1

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

11 + 6 =