2016-08-31

Om försörjningsstöd

13 oktober 2016 arrangerar FoU Södertörn tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens och mötesplats om lösningar och utmaningar inom försörjningsstöd och lokala arbetsmarknadsenheter. Nu är det dags att anmäla sig! Förra årets blev snabbt fullbokad!

2016-08-22

Barn och försörjningsstöd

Nytt projekt! FoU Södertörn studerar möjligheter och utmaningar i att använda ett barnperspektiv inom försörjningsstöd.

2016-06-17

Höstens konferenser och utbildningar

Nu förbereder FoU Södertörn för höstens aktiviteter. De kommer handla om klienter som ”faller mellan stolarna”, om försörjningsstöd samt om ensamkommande barn och unga. FoU ska också medverka i Socionomdagarna.

2016-06-13

Morgondagens LSS - utmaningar och möjligheter

Södertälje kommun och FoU Södertörn bjöd in till en intressant förmiddag om funktionshinder den 2 juni 2016 i Södertälje stadshus. Här finns Powerpointbilderna att ladda ner!

2016-05-26

Varför kommer de tillbaka?

INBJUDAN TILL HALVDAGSKONFERENS FÖR CHEFER OCH BESLUTSFATTARE. En konferens om fragmentiserat samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter. 27 september 2016 kl 09.00-12.30 Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

2016-05-23

Botkyrkahälsan - nytt projekt

FoU Södertörn ska under två år följa ett antal brukare med samsjuklighet. Brukarna ingår i ett utvecklingsprojekt där Botkyrka kommun, Beroendecentrum Stockholm och Psykiatri Sydväst samverkar för att förbättra vården för personer med samsjuklighet.

2016-05-11

Ensamkommande barn i Nacka kommun

Sedan 1 februari 2014 har FoU Södertörn haft uppdraget att följa Nacka kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Projektet är i sin slutfas och kommer mynna ut i en projektrapport och en avslutande konferens den 24 november.

Tre frågor

till Dana Hagström som är metodutvecklare i Huddinge, men under sex månader varit borta från sin vanliga arbetsplats och istället studerat två verksamheter i kommunen. Skälet är att hon ville veta hur gemensamhetslokaler som är knutna till servicebostäder enlig LSS används. För att få ett ”forskande öga” på verksamheter, som hon är väl bekant med, har hon haft handledning och sin bas vid FoU Södertörn.


Frågor

Aktuella rapporter

Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården


Brukarmedverkan inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har under en lång tid varit en aktuell fråga. Trots detta lyser brukarmedverkan med sin frånvaro inom många områden.


Se också rapporter om:

Prenumerera

Få nyheter från FoU Södertörn direkt i din e-postlåda.

Prenumerera

Tidigare nyhetsbrev

ertörn om forskning i socialt arbete. 08-53 06 26 06