Södertörns bedömningsstöd för umgänge

Vad är viktigt att tänka på när barn placerade i familjehem ska umgås med sina biologiska föräldrar? FoU Södertörn har i samarbete med socialsekreterare konstruerat ett arbetsmaterial.

Träff om Lex Sarah

Deltagare i IFO:s utvecklingsledarnätverk berättade om kommunernas arbete med avvikelserapportering.

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

Titeln – boendestöd på papper och boendestöd i praktiken – antyder att det är något som inte står riktigt rätt till, att det är en skillnad mellan hur boendestöd formuleras, administreras och organiseras och det boendestöd som faktiskt äger rum. Rapporten skall ses som en kritisk betraktelse av hur socialtjänsten organiserar socialt arbete när det gäller personer med psykiska problem/psykisk funktionsnedsättning.

FoU Södertörn 20 år!

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]ÖPPET HUS!

8 september 2017 kl. 11.30-15.00

Välkommen att fira med oss!

Vi bjuder på lätt lunch, mingel och utställning.

Doktorsvillan, Doktorsvägen 2, Tumba.

Anmäl senast 24 augusti 2017 till info@fou-sodertorn.se

Utställningen visar exempel på vad FoU Södertörn gör.

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Anmälan till nyhetsbrev

9 + 7 =