2016-05-26

Varför kommer de tillbaka?

INBJUDAN TILL HALVDAGSKONFERENS FÖR CHEFER OCH BESLUTSFATTARE. En konferens om fragmentiserat samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter. 27 september 2016 kl 09.00-12.30 Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

2016-05-23

Botkyrkahälsan - nytt projekt

FoU Södertörn ska under två år följa ett antal brukare med samsjuklighet. Brukarna ingår i ett utvecklingsprojekt där Botkyrka kommun, Beroendecentrum Stockholm och Psykiatri Sydväst samverkar för att förbättra vården för personer med samsjuklighet.

2016-05-11

Ensamkommande barn i Nacka kommun

Sedan 1 februari 2014 har FoU Södertörn haft uppdraget att följa Nacka kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Projektet är i sin slutfas och kommer mynna ut i en projektrapport och en avslutande konferens den 31 augusti 2016 i Nackas stadshus.

2016-04-28

Morgondagens LSS - utmaningar och möjligheter

Vill du veta mer om regeringens funktionshinderpolitik? Södertälje kommun och FoU Södertörn bjuder in till en intressant förmiddag om funktionshinder! Tid: 2 juni 2016 kl. 09:00-12:00 Plats: Södertälje stadshus, Dirigenten, plan 1, Campusgatan 26.

2016-04-28

Ny rapport! Varför kommer de tillbaka?

Åren 2010-2014 genomfördes kartläggningar i sex län för att ta fram kunskap om hur vård och stöd till frekventa besökare inom missbruksområdet fungerar. Totalt har 70 autentiska fall kartlagts och analyserats. Med den här rapporten sprider FoU Södertörn resultaten.

2016-04-14

FoU Södertörns utbildning om ensamkommande väcker intresse

Familjehemssekreterare i andra kommuner vill ta del av FoU Södertörns erfarenheter, liksom Socialstyrelsen. Hösten 2016 kommer utbildningen att genomföras den 6, 7 och 28 oktober. Familjehemssekreterare i FoU Södertörns upptagningsområde är välkomna att anmäla familjer.

Tre frågor

om att vara syskon till ett ensamkommande flyktingbarn


Tre frågor

Aktuella rapporter

Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården


Brukarmedverkan inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har under en lång tid varit en aktuell fråga. Trots detta lyser brukarmedverkan med sin frånvaro inom många områden.


Se också rapporter om:

Prenumerera

Få nyheter från FoU Södertörn direkt i din e-postlåda.

Prenumerera

Tidigare nyhetsbrev

ertörn om forskning i socialt arbete. 08-53 06 26 06