Familjecentralen gör hembesök

Kuratorerna i Vårby gård har sedan hösten 2016 satsat på att genom hembesök nå samtliga föräldrar när de nyligen fått sitt första barn. Inspirationen kommer från ett hembesöksprogram i Rinkeby-Kista men är inte lika omfattande och har inga extra medel avsatta.

Utvärdering av YAP

DN har inlett en granskning av socialtjänstens arbete med barn i Stockholms län. Den 7 mars uppmärksammades FoU Södertörns utvärdering av programmet YAP – Youth Advocate Programmes – i Botkyrka. Läs sammanfattning eller rapporten som helhet.

Slutkonferens om bedömningsstöd

På konferensen ”Att bedöma familjehemsplacerade barns umgänge” den 21 mars presenterar Ann-Sofie Bergman och Christina Sandahl, båda från FoU Södertörn, samt Carina Mellberg, Södertörns högskola, resultatet från utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd. Socialstyrelsen berättar om arbetet med att utveckla ett kunskapsstöd om familjehemsplacerade barns umgänge. Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, föreläser om familjehemsplacerade barns kontakt och umgänge med närstående.

Användning och erfarenheter av Signs of Safety

FoU Södertörn har i samarbete med Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm studerat Signs of Safety. Den 17 april 2018 presenteras resultatet av Francesca Östberg, tidigare forskningsledare vid FoU Södertörn och Stefan Wiklund, docent vid Stockholms universitet.

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU 2018 nr 1

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

11 + 9 =