Varför kommer de tillbaka?

I slutet av september arrangerade FoU Södertörn en välbesökt konferens som tog avstamp i rapporten "Varför kommer de tillbaka" och ett projekt om missbruks- och beroendevård som Åsa Bringlöv drivit i flera år. Forskarna Annika Härenstam och Mats Tystrup bidrog med perspektiv på chefers handlingsutrymme och så kallade organisatoriska mellanrum. Nu kan du ladda ner föreläsarnas presentationer.

Vardagsliv för ensamkommande – hur ser det ut?

En kväll när maten är framdukad väntar vi på Melika. "Ska du inte äta?", undrar Signe när Melika kommer ut i köket. "Nej, inte nu. Jag kommer snart. Jag ska bara ut en stund. Det är en person som väntar på mig därute." Läs Eva-Marie Åkerlunds rapport.

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Se, uppfatta, höra, men inte störa

Under 2000-talet har nästan 50 000 svenska barn årligen varit med om att deras föräldrar separerar. Det innebär att varje år är ungefär tre procent av alla barn med om att deras föräldrar går skilda vägar.

Om föräldrarna är i konflikt och inte på egen hand lyckas nå en lösning om hur barnets umgänge med en förälder ska se ut och om barnet av något skäl inte bedöms kunna träffa sin förälder ensam kan domstolen besluta om umgängesstöd. Socialnämnden är då skyldig att utse en person som fungerar som stöd för barnet när det träffar föräldern de inte bor med. Målet med ett sådant umgängesstöd är att det ska bidra till ökad trygghet för barnet.

 

bild-rum-for-gemenskapRum för gemenskap

Dagens funktionshinderpolitik tar starkt avstånd från historiens institutionalisering och påtvingade kollektiva samvaro. Men vad händer när brukarna vill ha mer gemensamma aktiviteter och efterfrågar kollektiva sammanhang? Hur hanterar personalen, skolad i individualitet och varianter av ”normalisering”, dessa önskemål?

Läs Dana Hagströms studie av gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS.

Anmälan till nyhetsbrev

15 + 9 =