Boka 8 november!

Vi vill berätta vad FoU Södertörn gör! Vi har ett intressant program som tar upp frågor om barn och socialtjänsten. Vi berättar också om personliga ombud som hittar nya vägar. På förmiddagen (kl. 9.00) hälsar vi praktikanter och deras handledare välkomna. På eftermiddagen (kl. 14.00) välkomnar vi anställda i våra ägarkommuner! Anmäl dig senast 1 november

FoU Södertörn på Intradagarna

Intradagarna lockar varje år folk från hela landet. I år infaller konferensen 25-26 september och innehåller föreläsningar som ska inspirera och bidra med kunskap. Under rubriken ”Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?” presenterar FoU Södertörn tillsammans med Berga gruppbostad ett utvecklingsarbete som ledde fram till ny kunskap och en rapport.

Barnrätt i praktiken – seminarium

FoU Södertörn och utvecklingsledarnätverket inom individ- och familjeomsorg anordnade i september ett seminarium med anledning av den tänkta inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag. Ett trettiotal deltagare från IFO-verksamheter i Södertörnkommunerna deltog.

FoU Södertörn 20 år!

”Som socialarbetare har jag många gånger känt behov av jordnära kunskap. Jag har behövt känna att det som jag gör betyder något. Samtidigt har jag önskat kunna ta del av den nyproducerade kunskapen inom forskarvärlden”, säger en behandlare inom öppenvården. Läs mer om vad några personer säger om FoU Södertörn. Läs också om FoU Södertörns historia och vår rapportutgivning under 20 år. Se bilder!

FoU Södertörn 20 år!

Det var många som firade med oss den 8 september!

Ett stort tack till er alla!

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU Nr 2 2017

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

4 + 13 =