När det gnisslar i projektmaskineriet – Externt projektstöd

Ibland uppstår det problem i ett projekt. Orsakerna kan vara många. För den som befinner sig i projektet kan det vara svårt att bedöma situationen och identifiera var problemen ligger. Situationen kan skapa förvirring, frustration och slitningar. I vissa lägen behövs någon utifrån som ser och speglar vad som sker. Läs mer om vad FoU Södertörn kan erbjuda under fliken Metodutveckling.

Vårdnadsöverflyttning

Senhösten 2016 ordnade FoU Södertörn en erfarenhetsutbytesdag kring vårdnadsöverflyttning för familjehemssekreterare och barnsekreterare. Läs dokumentationen från dagen.

Konferens om hemmasittare

Vi vet att en lyckad skolgång är en mycket viktig faktor för hur man klarar sig längre fram i livet. Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att undvika framtida problem. Denna konferens tar upp frågan om otillåten skolfrånvaro ur lite olika perspektiv. Konferensen är den 6 april 2017.

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Workshops – en kommun i taget

Under våren 2017 erbjuder vi workshops med olika teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av forskning och diskutera sitt arbete tillsammans riktar vi oss till en kommun i taget. Aktuella teman är: Forskning om boendestöd och Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning

”Jag får inte veta någonting. Det där med pengarna är så hemligt.”

Under två år har FoU Södertörn tillsammans med ett LSS-boende drivit ett projekt som handlar om självbestämmande. Utöver en rapport har samarbetet resulterat i nedanstående intervju. Läs den här.

Anmälan till nyhetsbrev

5 + 15 =