FoU söker forskningsledare

Vi söker en disputerad forskare i socialt arbete med inriktning mot IFO/barn och unga eller som har motsvarande vetenskapliga kvalifikationer.

När ensamkommande barn blir vuxna

Under senare år har många ensamkommande barn sökt sig till Sverige utan föräldrar. I dag är flera av dem vuxna. FoU följer deras väg ut i vuxenlivet.

Tillsammans för Vårby

En utvärdering av sommarjobbsverksamheten i Vårby är klar. Läs och ladda ned.

Powerpointbilder från forskardag 9 dec

Omkring 40 personer kom till FoU Södertörn och lyssnade på när några av våra forskare presenterade sina arbeten. Förmiddagen var reserverad för socionompraktikanter och deras handledare. På eftermiddagen kom anställda i kommunerna.

Lärande utvärdering – ett stöd i utvecklingsarbete

En lärande utvärdering ska ge stöd till en verksamhet som har ett pågående utvecklingsarbete. Utvärderaren följer arbetet och kan lyfta upp både styrkor och problem under processens gång, och inte som i traditionell utvärdering, i en slutrapport.

FoU Södertörn arbetar med praktiknära forskning och utveckling. Det innebär bland annat att vi, tillsammans med anställda, skapar kunskap om den aktuella verksamheten bland annat genom lärande utvärdering.

Läs mer om lärande utvärdering i Åsa Bringlövs artikel.

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Anmälan till nyhetsbrev

15 + 14 =